Headerafbeelding

Waarom Venlo? Daarom Venlo!

Er zijn tal van redenen om in Venlo neer te strijken. De belangrijkste:

 • Venlo is ideaal gelegen,
 • heeft een gevarieerde economie met logistiek, agrofood, maak- en kennisintensieve industrie en retail als belangrijkste pijlers,
 • heeft een gevarieerde arbeidsmarkt,
 • heeft een passend onderwijsaanbod,
 • is innovatief,
 • is pionier van Cradle to Cradle en stimuleert circulariteit,
 • internationaal,
 • een centrumstad, met de veelzijdigheid die daarbij hoort,
 • en Venlo is leefbaar.

Venlo is ideaal gelegen

Niemand kan om Venlo heen!

Soms moet je ergens hard voor werken. Daar is niks mis mee. Soms echter krijg je iets gewoon in de schoot geworpen. Voor Venlo is dat zijn ligging. Venlo is perfect gelegen! Aan de Maas, aan de grens met Duitsland en op een strategische plek tussen Schiphol en de havens van Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Midden-Europese achterland anderzijds.

Perfecte infrastructuur

Venlo heeft een perfecte infrastructuur met:

 • autosnelwegverbindingen in alle windrichtingen,
 • goede spoorwegverbindingen: de belangrijke spoorwegverbinding tussen Rotterdam en het Duitse achterland – de Brabantroute – loopt door Venlo,
 • een haven aan de Maas met een binnenvaartcontainerterminal,
 • een railcontainerterminal,
 • en een tweede in aanleg.

Venlo is daarmee de grootste inlandterminal van Nederland.

Kaart van Nederland met vliegvelden in Nederland, Duitsland, België

Venlo is pionier van Cradle to Cradle

Venlo stimuleert circulariteit

Stadskantoor Venlo

Venlo wil een fundament leggen voor de economie en de samenleving van morgen en heeft daarom als een van de eerste steden het Cradle to Cradle (C2C) gedachtegoed omarmd. Cradle to Cradle benadert duurzaamheid vanuit een economisch perspectief.

Afval = voedsel

Cradle to Cradle – van de wieg tot de wieg – heeft als uitgangspunt dat afval niet bestaat. Afval = voedsel. Als de levensduur van een product is verstreken, dient het product zelf, of de componenten waaruit het is opgebouwd, als grondstof van eenzelfde of een betere kwaliteit voor de natuur of voor een volgend product.

Er zijn niet zo veel plaatsen op de wereld waar de principes van Cradle to Cradle zo stevig zijn verankerd en zo breed worden gedragen als in Venlo. Volgens William McDonough en Michael Braungart, de grondleggers van Cradle to Cradle, is Venlo uniek. Tot op heden bestaat nergens anders ter wereld op één plek zo’n sterke combinatie van op Cradle to Cradle georiënteerd onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Dit leidt tot veel nationale en internationale  belangstelling.

Meer informatie

Venlo heeft een gevarieerde arbeidsmarkt

Goed personeel is een voorwaarde voor succes

De arbeidsmarkt in Venlo is zeer gevarieerd. Mensen zijn werkzaam in dienstverlening, maak- en hightech industrie, transport en logistiek, retail, agrofood, gezondheidszorg enzovoorts.

Accenten liggen bij de speerpuntsectoren logistiek, agrofood en hightech- en maakindustrie. In Venlo zijn voldoende gekwalificeerde mensen van lbo- tot universitair niveau beschikbaar. Bovendien is van belang dat Venlo een breed scala aan opleidingsmogelijkheden heeft dat op de speerpuntsectoren is toegespitst. Naast een breed palet aan opleidingsmogelijkheden, zijn er in Venlo tal van bedrijven en organisaties die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van werkgelegenheid en personeel.

Maakindustrie, laborant

Venlo biedt opleidingsmogelijkheden

Een leven lang leren in Venlo

Studenten in Venlo

Venlo biedt opleidingsmogelijkheden tot en met universitair niveau:

 • Een dependance van de hoog aangeschreven Universiteit Maastricht. Waar opleidingen worden aangeboden die passen bij de economie van stad en regio.
 • Een dependance van de Hogere Agrarische School (HAS) met opleidingen die aansluiten bij economisch speerpunt Agrofood.
 • Fontys Hogeschool met een breed scala aan HBO-opleidingen. Daaronder de Vervoersacademie, maar ook internationaal georiënteerde studierichtingen in Engels en Duits die veel studenten uit het buitenland trekken.
 • Allerhande vormen van middelbaar en lager (beroeps)onderwijs. Enerzijds zijn ze een ondersteuning voor het bedrijfsleven, anderzijds bieden ze de inwoners van Venlo ruime opleidingsmogelijkheden.

Venlo is slim en innovatief

Neem de industrie
Dat Venlo slim en innovatief is, bewijst – onder andere – de R&D-campus van Océ, waar honderden onderzoekers en technici werken. Uit de langjarige onderzoekstraditie van Océ zijn tal van innovaties en patenten voortgekomen.

Neem de moderne logistiek...
Dan gaat het niet alleen over transport en opslag van goederen, maar veel meer over het regisseren van goederenstromen. De daarvoor benodigde kennis, expertise en innovatiekracht is in Venlo aanwezig.

Neem agrofood
Ook daarin is Venlo vooruitstrevend. De meeste mensen weten wel dat tuinbouw in gematigde en koude streken onder glas plaatsvindt. Wat minder mensen weten, is dat de Venlo-kas wereldwijd het meest gebouwde kastype is.

Venlo is slim en innovatief

Venlo is leefbaar

De mens leeft niet van brood alleen

Zomerparkfeesten Venlo

Wie hard werkt, moet ook ontspannen. Venlo biedt daarvoor alle gelegenheid:

 • Venlo heeft een groter winkelcentrum dan verwacht, mede omdat veel (ook Duitse) funshoppers Venlo bezoeken.
 • Venlo heeft een ruim en gevarieerd horeca-aanbod.
 • Venlo en zijn kernen hebben een theater- en congrescentrum, een poppodium en diverse kleinere podia.
 • Daarbij hoort een rijk verenigingsleven en een breed scala aan evenementen.
 • Venlo is ook een sportstad, met een groot aanbod aan sportverenigingen en een professionele voetbalclub.
 • En Venlo is groen, met een groene omgeving: elke Venlonaar is binnen tien fietsminuten in de natuur.