Headerafbeelding

Vier speerpunten

De veelzijdigheid van de Venlose en de regionale economie maakt allerhande vormen van kruisbestuiving mogelijk. Industriële productie ten behoeve van agrofood. Dienstverlening ten behoeve van de logistiek. Logistieke dienstverlening ten behoeve van agrofood en industrie enzovoorts, enzovoorts.

Sectoren waar Venlo en de regio sterk in zijn

Venlo heeft een veelzijdige economie, met een aantal duidelijke speerpunten.

Speerpunt Logistiek

Regisseren van goederenstromen

Logistiek.nl, de grootste website voor professionals in de logistiek in Nederland, stelt sinds 2005 een jaarlijkse ranglijst van logistieke hotspots samen. Venlo is al negen keer belangrijkste logistieke hotspot van Nederland geworden en vier keer als runner-up geëindigd.

Venlo is de voornaamste inland port – concept ‘extended gateway’ – voor Rotterdam, Antwerpen en Schiphol. Enorme hoeveelheden goederen vinden via Venlo hun weg naar het Midden-Europese achterland. Het maakt Venlo tot de belangrijkste logistieke groeiregio van Europa.

De ideale ligging, perfecte verkeersontsluiting en ruimte voor grote warehousecomplexen zijn usp’s voor Venlo. Nog belangrijker is dat hier de kennis en expertise aanwezig is om goederenstromen zo efficiënt mogelijk te regisseren. Venlo heeft bovendien alle ondersteunende dienstverlening die nodig is, van douanefaciliteiten tot logistieke opleidingen tot en met universitair niveau.

Havenvisie Venlo

Speerpunt agrofood

Brightlands Campus Greenport Venlo

Zuidoost-Nederland is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en samen met de Duitse grensstreek het grootste van Europa. De regio Venlo neemt in dit gebied een centrale plaats in.

Om de tuinbouw heen is in Venlo een netwerk van aan de tuinbouwketen gelieerde bedrijven, organisaties en instellingen ontstaan die actief zijn in toelevering, bewerking, verpakking, handel en transport & agrologistiek enzovoorts. Een belangrijk deel van die bedrijven is gevestigd op het agrofood bedrijvenpark Fresh Park Venlo.

Om het economische belang van agrofood nog verder te versterken, zet Venlo in op vernieuwende en kennisintensieve bedrijvigheid. Daarvoor wordt de samenwerking van ondernemers (uit alle sectoren), onderwijs, onderzoek en overheid gestimuleerd. Brightlands Campus Greenpark Venlo wordt de spil van deze ontwikkeling: een kraamkamer, laboratorium en proeftuin voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen binnen de agrofood sector.

Speerpunt maak- en kennisindustrie

Venlo industriestad

Gemeten naar het aandeel van in de industrie werkzame personen op de totale beroepsbevolking neemt Venlo onder de vijftig grootste steden van Nederland de vijfde plaats in, op het gebied van kennisintensieve industrie zelfs de tweede!

Het belangrijkste en bekendste kennisintensieve bedrijf in Venlo is Océ, dat onderdeel uitmaakt van de Canon Group. Het heeft een eigen kennispark in Venlo-Noord met een belangrijke R&D-afdeling waar honderden hoogopgeleide specialisten werken.

Ander kennisintensieve bedrijven zijn onder andere actief in turbinetechniek, coatings en coatingsystemen, machine- en apparatenbouw, glas enzovoorts, enzovoorts.

Speerpunt retail

Venlo winkelstad

Venlo is een echte winkelstad. De gezellige, historische binnenstad trekt bezoekers uit Venlo zelf, maar ook uit de regio en het Duitse achterland. In de weekenden en tijdens Duitse feestdagen zijn er duizenden winkeltoeristen in de stad die voor een bijzondere, internationale sfeer zorgen.

Venlo heeft de laatste jaren veel in de binnenstad geïnvesteerd. Met de Maasboulevard is een moderne uitbreiding van het winkelareaal en een nieuwe routing gerealiseerd.

Theater en congrescentrum de Maaspoort, Poppodium Grenswerk en de gevarieerde horeca bieden volop uitgaansmogelijkheden. Tal van evenementen maken het beeld van een levendige stad compleet.