Headerafbeelding

Start nu!

Gemakkelijk gedaan

Waarom Venlo? Daarom Venlo! Ligging, infrastructuur, opleidingsniveau enzovoorts zijn allemaal redenen voor bedrijven om zich in Venlo te vestigen.

Wat verder helpt, is dat Venlo bijzonder gastvrij is, niet in de laatste plaats voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeente Venlo is erg actief om nieuwe bedrijven op weg te helpen. Ze ondersteunt, adviseert, bemiddelt, legt contacten, faciliteert enzovoorts en zorgt ervoor dat vergunningprocedures zo kort mogelijk zijn.

Daarnaast heeft een bedrijfsvestiging in Venlo nog drie, niet te onderschatten voordelen.

Heien is niet nodig!

Aanzienlijk lagere bouwkosten

De grote bedrijventerreinen in Venlo en omgeving hebben zonder uitzondering zandbodems. Die zijn droog en stevig en perfect geschikt voor bouwactiviteiten.

Om gebouwen te funderen, hoeft er niet te worden geheid, zoals in grote delen van Nederland wel het geval is. Dat betekent dat de bouwkosten in Venlo tot tientallen euro’s per vierkante meter lager zijn dan in andere delen van Nederland!

Op een door Bouwgrond.nl opgestelde logistieke kavelkaart van Nederland voert logistieke hotspot Venlo de ranglijst aan. Dat is met name te danken aan de extreem lage kosten in Venlo van slechts 1 euro per vierkante meter voor het funderen van een distributiecentrum of magazijn.

Innovatoren Venlo

Geothermie

Milieuvriendelijk en kostenefficiënt verwarmen

De geologische omstandigheden in grote delen van Venlo maken het gebruik van aardwarmte mogelijk.

Containerhaven Venlo

Onder andere Wijnen Squarecrops – een paprikateler met 60 ha kassen – en twee andere grote tuinbouwbedrijven in het nabij Trade Port Noord gelegen tuinbouwgebied Californië gebruiken al aardwarmte om in hun energiebehoefte te voorzien. Ze besparen miljoenen kubieke meters aardgas en stoten tonnen minder CO2 uit, wat leidt tot een gunstigere CO2-footprint.

Voor Trade Port Noord wordt nu onderzocht hoe aardwarmte voor het verwarmen of in de zomer koelen van grote bedrijfsgebouwen kan worden ingezet. Dat betekent lagere energie- en dus exploitatiekosten, maar ook een impuls voor duurzaamheid.

Datahub

Inland data port

Bedrijven die behoefte hebben aan een hoogwaardig datacentrum met goede, grensoverschrijdende dataverbindingen met hoge capaciteiten vinden in Venlo de data-infrastructuur die ze nodig hebben.

Systemec heeft in Venlo twee datacenters die met een darkfiber-verbinding zijn gekoppeld met een derde datacenter van het bedrijf net over de grens in het Duitse Nettetal. Omdat de afstand tussen de datacenter aan weerszijde van de grens minder dan 7 km bedraagt, kan worden geprofiteerd van twee aparte energienetwerken, zonder dat er vertraging ontstaat in het dataverkeer.

Door zijn ligging en aansluiting aan de digitale snelwegen Londen-Berlijn en Frankfurt-Amsterdam is Venlo een belangrijke inland data port voor het (grensoverschrijdende) dataverkeer, met maximale connectiviteit en redundantie.

Logistiek knooppunt snelweg A73/A67

Klaar voor de start?

Bel om te beginnen!

Startbaan

Heeft Venlo met al zijn kwaliteiten uw belangstelling gewekt en denkt u erover om uw bedrijf in Venlo te vestigen, neem dan gerust contact met ons op.