Headerafbeelding

Uitnodiging: In gesprek voor nieuw retail- en horecabeleid in Venlo

Uitnodiging: In gesprek voor nieuw retail- en horecabeleid in Venlo

Het retail- en horecalandschap verandert snel. Winkels veranderen in snackbars, leegstaande panden worden verbouwd tot woningen en het online winkelen is niet meer weg te denken.

Een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen vormen mede aanleiding voor de ontwikkeling van nieuw (/herijkt) beleid. Graag horen we wat u daarbij belangrijk vindt. Hiervoor organiseren we vier bijeenkomsten om met belanghebbenden zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners in gesprek te gaan voor het vormen van nieuw retail- en horecabeleid in de gemeente Venlo. Denkt u met ons mee?

Bijeenkomsten

De vier bijeenkomsten organiseren we in meerdere kernen van de gemeente Venlo. De bijeenkomsten zijn bedoeld om samen met belanghebbenden nieuw beleid voor de retail en horeca in Venlo te maken. Voorbeelden van thema’s die wij met u willen bespreken zijn:

  • Waar willen we in de toekomst nog (nieuwe) winkels of horecabedrijven?
  • Hoe gaan we om met de extra terrasruimte die in coronatijd gebruikt is en op welke plekken zijn in de toekomst nieuwe/grotere terrassen gewenst?
  • Wat zijn de effecten van landelijke trends en ontwikkelingen voor Venlo?
  • Hoe gaan we om met vernieuwende concepten in de retail en horeca?

De bijeenkomsten vinden plaats op 18 en 19 oktober op de onderstaande locaties en tijden:

18 oktober 2022

Kern Arcen, Velden, Lomm van 16.00 tot en met 17.30 uur
Locatie: BMV De Vilgaard

Kern Blerick, Hout-Blerick, Boekend van 19.30 tot en met 21.00 uur
Locatie: 't Raodhoes

19 oktober 2022

Kern Tegelen, Steyl, Belfeld van 16.00 tot en met 17.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Haandert

Kern Venlo van 19.30 tot en met 21.00 uur
Locatie: Stadskantoor (Hanzeplaats)

NB: De genoemde locaties zijn onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen bijeenkomsten worden samengevoegd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ondernemersloket@venlo.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer, welke bijeenkomst u graag wilt bijwonen en of u komt als ondernemer, vastgoedeigenaar, bewoner of vanuit een andere betrokkenheid met het retail- en horecabeleid. Ook kunt u uw vragen doorgeven die u in de bijeenkomst graag beantwoord wilt hebben. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om één van de bijeenkomsten bij te wonen, dan kunt u uw vragen of inbreng met ons delen via het genoemde e-mailadres.

Nieuw beleid nodig

Het beleid van de gemeente Venlo op het gebied van retail dateert uit 2015 en het horecabeleid uit 2007. In de afgelopen jaren is er in deze sectoren veel gebeurd en veranderd. Daarom is het nodig dat het horecabeleid vernieuwd wordt en het bestaande retailbeleid wordt geactualiseerd (herijkt). In 2021 is voor de binnenstad van Venlo het Plan Binnenstad 2030 vastgesteld en hebben de verenigde centrumondernemers van Blerick en Tegelen ieder hun eigen toekomstvisies aan de gemeente aangeboden. Deze plannen worden deels al uitgevoerd en deze kaders worden bij de uitwerking van het nieuwe retail- en horecabeleid uiteraard meegenomen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Venlo via telefoonnummer 14 077 en vragen naar de heer Tom Vullings, beleidsmedewerker Economie.

Venlo 5-10-2022

Bron: https://nu.venlo.nl/nieuws/uitnodiging-gesprek-voor-nieuw-retail-en-horecabeleid-venlo

Terug