Headerafbeelding

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht

Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Maastricht hebben op 14 juni 2022 op de Brightlands Campus in Venlo een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel onderwijs als onderzoek.

Zo willen de universiteiten gezamenlijk opleidingen gaan aanbieden op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, (deels) op de campus in Venlo. Beide universiteiten hebben al gedeelde ontwikkelprogramma’s voor zorgprofessionals. Daarnaast kunnen Limburgse studenten deels op locatie in Maastricht academische lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit volgen. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen werken beide universiteiten samen op het gebied van postacademisch onderwijs; een eerste module duurzaam digitaal erfgoed startte begin dit jaar. Ook op het gebied van onderzoek gaan beide universiteiten nog meer samenwerken.

Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit: ‘Dankzij deze samenwerking kunnen beide universiteiten nog meer van betekenis zijn voor onze samenleving’. Rianne Letschert, collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht: ‘Beide universiteiten vullen elkaar goed aan, zijn tegelijk verwant aan elkaar en kunnen gezamenlijk nog beter inspringen op vraagstukken en behoeften die zich in de eigen (Eu)regio aandienen.’ 

Krachtige academische tandem

Met de nauwere samenwerking willen de universiteiten uitgroeien tot de krachtige academische tandem van Zuidoost-Nederland. Op een tandem trek je samen op, doe je allebei waar je goed in bent en heb je een gezamenlijk doel voor ogen. Je voelt en vult elkaar aan, want je mag dan veel gemeen hebben, je blijft toch ook verschillend. Dat maakt de samenwerking voor beide organisaties interessant en boeiend.

 

Gelijkwaardige partners

De Radboud Universiteit is een brede universiteit met zowel alfa-, bèta- (inclusief medische) als gammawetenschappen. De Universiteit Maastricht is de meest internationale universiteit en staat bekend om haar kleinschalige interdisciplinaire aanpak via het probleem gestuurd onderwijs. 

Beide universiteiten zijn gericht op kwaliteitsonderwijs en onderzoek met maatschappelijke impact. Veel opleidingen aan de UM zijn gekoppeld aan Brightlands, de campussen waarin ondernemers, onderzoekers en studenten samenwerken aan baanbrekend onderzoek op terreinen als nieuwe materialen, circulaire chemie, gezondheid, data science en slimme digitale diensten. Ook de Radboud Universiteit heeft een uitgebreid netwerk van partnerships waarin kennis en nieuwe technologische toepassingen gedeeld worden met het bedrijfsleven. De creatie van startups en publiek-private samenwerking wordt actief ondersteund. De omvang van beide universiteiten is vergelijkbaar en beide liggen in een grensregio met een vergelijkbare culturele en maatschappelijke context.

UMC's werken al langer samen

Zowel Nijmegen als Maastricht hebben een universitair medisch centrum (Radboudumc en Maastricht UMC+) dat internationale erkenning koppelt aan een regionale functie. Wetenschappers van beide instellingen weten elkaar al langere tijd te vinden. Bijvoorbeeld in de genetica, imaging en neurowetenschappen. In 2018 sloten beide UMC’s een Academische Alliantie met als gezamenlijke missie: ‘Samen werken aan gezond leven!’. Kennis en infrastructuur wordt gebundeld, met aandacht voor preventie en innovatie (e-health) en de gezondheid van de burger, niet alleen in zijn ziekenhuisfase. De voordelen van schaalvergroting op het vlak van academische expertise, kennis, kunde en innovatie van beide UMC ’s wordt gecombineerd met de kracht van ieders netwerk. Dat is nodig want de gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen zoals de krappe arbeidsmarkt, toenemende zorgvraag en vraagstukken over bijvoorbeeld de concentratie van zorg.

Begin deze maand kondigden beide UMC’s aan om ook die samenwerking te intensiveren, met als doel om de academische zorg in Zuid- en Oost-Nederland nog steviger te verankeren en de innovatiekracht verder te vergoten. Dankzij een uitgebreid palet aan academische zorg profiteren de vijf miljoen inwoners in de gecombineerde verzorgingsgebieden daar rechtstreeks van.

Venlo, 16-6-2022

Bron: https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo/nieuws/samenwerkingsovereenkomst-radboud-universiteit-en

Terug