Headerafbeelding

Uitnodiging Venlo InBusiness

Uitnodiging Venlo InBusiness

Nog een paar dagen en dan is het zover, dan vindt voor de eerste keer Venlo InBusiness plaats. Om precies te zijn op 7 april aanstaande in het van der Valk Hotel Venlo. Kaarten zijn te verkrijgen op: https://www.ticketcrew.nl/tickets/venlo-in-business. Meer informatie over dit bijzondere evenement, zoals het programma en deelnemende exposanten kunt u vinden op: Venlo in Business (venlo-in-business.nl)

Tijdens deze bijeenkomst zal er ook een lezing worden gegeven door Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie over Circulariteit, Digitalisering en Energie & Klimaattransitie. 

De wereld om ons heen verandert sneller dan wij ons bewust zijn. Er zijn diverse grote transities op het gebied van o.a. Circulariteit, Digitalisering en Energie & Klimaattransitie. Nieuwe transities op deze schaal vragen om de uitwisseling van ideeën, kennis & ervaringen maar zeker ook het experimenteren op de verschillende deelgebieden. Alleen samen kunnen wij deze transities vorm geven. Bedrijventerreinen worden op deze manier weer hip en een werklocatie van de toekomst.

De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een samenwerking tussen Ondernemend Venlo, LWV, en Gemeente Venlo.  Het project rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen moeten worden aangepast aan de klimaatverandering. Door o.a. hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen een werklocatie van de toekomst worden!.

De pilot vindt plaats op de bedrijventerreinen in Venlo en alle successen die behaald worden in dit project worden uitgerold op alle bedrijventerreinen die aangesloten zijn bij Parkmanagement BV in de regio Roermond en Maastricht

Venlo, 29-3-2022

Bron: gemeente Venlo

Terug