Headerafbeelding

Sigrid Helbig nieuwe bestuurder Brightland Campus

Sigrid Helbig nieuwe bestuurder Brightland Campus

Per 1 februari 2022 treedt Sigrid Helbig aan als CEO van zowel Brightlands Campus Greenport Venlo als Campus Vastgoed Greenport Venlo. Op dit moment heeft ieder van deze twee organisaties een eigen directeur, te weten Saskia Goetgeluk voor de Brightlands Campus en Ruud van Heugten voor Campus Vastgoed. Om de verdere groei en betekenis van de campus te bewerkstellingen is in goed overleg van bestuurders, aandeelhouders en raad van commissarissen besloten tot een meer geïntegreerde aanpak en één bestuurder te benoemen op beide organisaties.

Onder leiding van de nieuwe CEO moeten er de komende jaren belangrijke stappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van de campusorganisatie. Zo is het de ambitie dat de activiteiten van huidige bedrijven en instellingen op de campus sterk zullen toenemen. Ook zal er mede met inzet van Universiteit Maastricht een verdere ontwikkeling moeten plaatsvinden van onderwijs en onderzoek op de campus. Hierdoor wordt de samenwerking met de bedrijven op de campus geïntensiveerd en wordt de campus nog aantrekkelijker voor bedrijven die zich er willen vestigen. Uiteindelijke moet deze scale-up resulteren in een campus die geheel op eigen benen kan staan op basis van een verantwoord verdienmodel.

Sigrid Helbig was medeverantwoordelijk voor de oprichting van The Economic Board in de regio Nijmegen/Arnhem/Wageningen en gaf de afgelopen 6 jaar leiding aan deze triple helix organisatie. Onder haar leiding werden grote stappen gemaakt op het gebied van innovatie in de belangrijkste focusgebieden in die regio: Food, Health en Energy en de vele cross-overs daartussen.

Saskia Goetgeluk heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de start-up fase van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Zij zal nog enige tijd als adviseur aan de organisatie verbonden blijven. Ruud van Heugten, die verantwoordelijk was voor Campus Vastgoed, blijft bestuurder van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Over Brightlands Campus Greenport Venlo
Brightlands Campus Greenport Venlo maakt deel uit van het Brightlands innovatie ecosysteem in Limburg met vier campussen, ruim 15.000 banen, 13.000 studenten en bijna 800 bedrijven en instituten. Brightlands Campus Greenport Venlo bestaat sinds 2017 en telt momenteel ruim 70 bedrijven, 700 banen en 1200 studenten. Het campus ecosysteem richt zich op gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie.

Venlo, 11-1-2021

Bron: https://www.ondernemendvenlo.nl/sigrid-helbig-nieuwe-bestuurder-brightlands-campus/

Terug