Headerafbeelding

Startup-programma BL.INC geeft innovatie in regio een boost!

Startup-programma BL.INC geeft innovatie in regio een boost!

Een megamagnetron die gezond voedsel produceert. Graszaden met een coating van grondstoffen. Een automatische stamdiktemeter voor laan- en vruchtbomen. Een biologisch afbreekbare stick die het ouderwetse theezakje vervangt. Het startersprogramma BL.INC op Brightlands Campus Greenport Venlo heeft na twee rondes al heel wat mooie innovaties opgeleverd. In september 2021 start de 3e ronde van BL.INC.

BL.INC ondersteunt innovatieve agrifood ondernemers bij het opzetten en uitbouwen van hun bedrijf. De deelnemers krijgen drie maanden lang toegang tot een netwerk van ervaren ondernemers en experts, tot R&D faciliteiten, een werkplek en advies op maat en coaching van ervaren professionals. Aandeelhouders Rabobank, de regio Noord-Limburg en LIOF vertellen waarom zij dit meedoen aan dit startersprogramma. 

Rabobank: banking for food

Is er in 2050 genoeg eten voor de ruim negen miljard mensen op de wereld? Hoe kunnen ondernemers in de voedselketen de voedselproductie op een duurzame wijze verdubbelen? Aan deze uitdaging wil de Rabobank haar bijdrage leveren. Via hun deelname aan BL.INC willen de zes regionale Rabobanken in Limburg innovaties en nieuwe ideeën op het gebied van agrofood stimuleren en ondersteunen. 
Alphons Kurstjens is directievoorzitter Rabobank Zuid-Limburg Oost. “Het is belangrijk dat de ideeën uit het hoofd, de huiskamer of garage komen en startups met goede plannen in contact komen met de buitenwereld. Via BL.INC kunnen startups en scale-ups hun ideeën richting geven, de haalbaarheid toetsen en versneld aan de slag met hun innovatie. Je legt via dit programma gemakkelijk contacten en kan - indien nodig - tijdig bijsturen. Zo ga je van idee naar bedrijf en van bedrijf naar winstgevende onderneming.”

De Rabobank is marktleider in de agri- en foodbusiness en heeft veel expertise, een groot netwerk en financiële instrumenten waarmee de deelnemers aan BL.INC hun voordeel mee kunnen doen. Alphons: “We willen als bank bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereld (banking for food). Via BL.INC ondersteunen we innovatieve agrifood ondernemers met een goed idee op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming of biocirculaire economie. We zetten hiervoor ook ons Business Innovation Team Limburg (BITL) in die startende ondernemers helpt bij bijvoorbeeld het in kaart brengen van het netwerk of het vinden van de juiste financiering.”  

Regio Noord-Limburg: een springplank!

Voor de samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg is het stimuleren van de regionale economie belangrijk: voldoende werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat zorgen ervoor dat inwoners prettig kunnen wonen, werken en ondernemen in de regio. Met onder andere de deelname aan BL.INC trekken de gemeenten hier samen in op. Marcel Claus vertegenwoordigt de gemeenten in het programma en hij ziet BL.INC als een springplank voor bedrijven naar nieuwe mogelijkheden. “De deelnemers leren met en van elkaar, bouwen hun business verder uit en werken aan hun netwerk, zowel binnen als buiten de campus. Hierdoor kunnen ze zich als bedrijf verder ontwikkelen, tijdens en na hun deelname aan BL.INC.”

Headline 2

Het programma is niet alleen belangrijk voor de deelnemers. Ook voor de gemeenten levert het – naast werkgelegenheid – veel op. “We willen als regio graag voorop lopen als het gaat om slimme innovaties op het gebied van duurzaamheid, gezonde voeding, hergebruik van reststromen etc. De BL.INC-deelnemers leveren hier allemaal hun bijdrage aan. Neem My Pro, deze startup wil hoogwaardige eiwitten gaan produceren van reststromen uit de food- en landbouwsector. Zij dragen met hun innovatie bij aan een meer duurzame en circulaire samenleving. BL.INC zet niet alleen de deelnemende bedrijven op de kaart, maar ook de regio.”

LIOF: versterken economie Limburg

Het is LIOF’s opgave om de economische structuur van Limburg en de daarbinnen actieve bedrijven te versterken. Bert de Wit is manager Business Development bij LIOF. “Vernieuwing en continu ontwikkeling van het bedrijfsleven is belangrijk. Zo blijf je je als bedrijf ontwikkelen en speel je in op de technologie- en marktontwikkelingen. De vernieuwing komt vooral van startups, spinouts en spinoffs. Daarom draaien we als LIOF mee in programma’s zoals BL.INC: het levert een bijdrage aan het versterken van de Limburgse economie én is goed voor de bedrijven in de regio. We komen via BL.INC ook in contact met bedrijven die we nog niet kennen. Als we die kunnen ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en groei, is dat een bonus.”

LIOF’s bijdrage aan BL.INC bestaat uit advies, netwerk en financiering. Bert: “We kijken met de deelnemers hoe zij vanuit de inhoud een kansrijke business kunnen opbouwen. Voor de financiering maken we gebruik van zowel subsidies als risicodragende financiering vanuit onze eigen instrumenten en fondsen en vanuit de provinciale, nationale en Europese instrumenten.”


Een belangrijke plus van dit programma is volgens Bert de interactie tussen de deelnemers onderling. “Doordat je met een aantal startups het programma doorloopt, leer je van elkaar en kun je op onderdelen ook samen optrekken. Juist daarom moedigen wij het aan dat (jonge) ondernemers aan BL.INC deelnemen: zoek de interactie en samenwerking op, doorloop de leercurve sneller zodat je business nog beter wordt.”

Start 3e ronde BL.INC in september

Ben jij, of ken jij, een ambitieuze startup die actief is in de gezonde en veilige voeding, innovatieve landbouw of biocirculaire economie? Ben je klaar om je business te valideren en de volgende stap te zetten? Meld je dan nu aan voor  de nieuwe ronde van startup accelerator BL.INC, die start in september (live). Meer weten? Neem dan contact op met Joar Nilssen via joar.nilssen@brightlands.com 

Venlo, 30-7-2021

Bron: https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo/nieuws/startup-programma-blinc-geeft-innovatie-regio-een-boost

Terug