Headerafbeelding

gemeente venlo omarmt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

gemeente venlo omarmt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Gemeente Venlo omarmt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en vertaalt deze naar beleid en uitvoering. De Global Goals moeten een einde maken aan bijv. armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Met verschillende projecten en activiteiten draagt Venlo hier aan bij en wordt bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroot.

De gemeente handelt al in lijn met de Global Goals, het roer hoeft dus niet om. De gemeente Venlo wil de doelstellingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruiken als inspiratiekader. Tegelijkertijd zal de gemeente consequent toetsen of er nieuwe koppelingen met deze doelen mogelijk zijn bij de uitvoering van beleid en hierover het gesprek voeren met samenwerkingspartners.

Wat zijn de Global Goals
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als mondiale ontwikkelingsagenda tot het jaartal 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lokaal kader ontwikkeld: de Global Goals. Venlo sluit zich nu formeel aan bij een groeiende groep Nederlandse gemeenten die via het eigen beleid uiting geeft aan de Global Goals.

Meer informatie op https://www.sdgnederland.nl/

Terug