Headerafbeelding

Defensie intensiveert samenwerking met Brightlands

Defensie intensiveert samenwerking met Brightlands

Het Ministerie van Defensie heeft de samenwerkingsovereenkomst met de Brightlands campussen uitgebreid en met een jaar verlengd. Naast gestarte projecten worden nog dit jaar projecten en innovaties op het gebied van slimme materialen, voeding, smart services en gezondheid opgestart. ‘En daar zitten heel veelbelovende projecten bij’, belooft Majoor André Wijnveld van het Defensie-innovatiecentrum FRONT.

Brightlands kent vier campussen die zich bezighouden met baanbrekende innovaties. Op verschillende gebieden lopen ondertussen projecten en onderzoeken, in samenwerking met start-ups, wetenschap en bedrijfsleven. Defensie is vooral geïnteresseerd in innovaties en toegepast onderzoek op het gebied van smart materials, 3D Printing, metabolisme, future food, smart services en blockchain.

Vier campussen

‘Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met de vier campussen tegelijk’, legt André Wijnveld uit. ‘Defensie is een organisatie met zo’n 62.000 medewerkers. In principe doen we alles zelf. Inkoop, verkoop, onderhoud, HR, verzekeringen, ICT, catering, logistiek, zorg. We hebben zelfs onze eigen ziekenhuizen en verpleegcentra. In al die takken van sport is innovatie belangrijk en daarvoor werken we samen met partners. Liefst partners die op basis van non-profit werken, die vooral willen innoveren. Brightlands is zo’n partij met vier campussen met elk een eigen specialisme. Juist de crossovers en de samenwerking zijn voor ons belangrijk.’

Samen vernieuwen

De in 2019 gestarte samenwerking blijkt lucratief voor verschillende defensieonderdelen. Zo gaat de Smart Services Campus (Heerlen) en het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) in het Techruption-programma een pilot opzetten om de mogelijkheden van blockchain-technologie in administratie rond complexe militaire operaties te ontdekken. ‘Bij buitenlandse missies zetten we veel materieel in’, licht een projectleider van DOSCO toe. ‘Monitoring is essentieel. We gaan daarom onderzoeken of we met blockchain een efficiënt systeem kunnen bouwen, waarmee we alle transacties en bewegingen vastleggen en controleren.’

Superlicht

Ook op andere vlakken is interesse en potentie meer dan aanwezig. In samenwerking met Innovatiecentrum FRONT, marine en de landmacht lopen op Brightlands Chemelot Campus in Geleen diverse onderzoeken naar gebruik en ontwikkeling van superlicht, maar duurzaam materiaal. Dat levert voor alle partijen unieke kansen op, vertelt Menno Smeelen, projectleider en contactpersoon Defensie bij Brightlands. ‘Een recent voorbeeld is de 3D printer die magnesium en composieten print. De printer is ontwikkeld en aangeschaft met hulp van de Provincie Limburg en Defensie en uniek in de wereld, voor zover wij weten.’ Het eerste experiment waarin bruikbare onderdelen voor een fiets, de Limburg Bike, geprint worden, is succesvol. Smeelen: ’Vervolgproject is het printen en ontwikkelen van ijzersterke en tegelijkertijd vederlichte componenten voor bijvoorbeeld de uitrusting van militairen. Defensie ziet voor deze geprinte materialen verschillende mogelijkheden.’

Verlengen

Defensie betaalt een vast bedrag per jaar aan Brightlands om deel uit te maken van het ecosysteem. Daarnaast financiert het ministerie deels projecten. Majoor André Wijnveld is blij dat de samenwerking is verlengd. ‘We werken nu ruim twee jaar concreet samen en we zijn erg onder de indruk van het concept en het ecosysteem. Onderzoekers, studenten van elk niveau, ondernemers, start-ups en corporates werken hier samen. De lijntjes met de politiek en bestuur zoals de provincie zijn kort. Het gaat hier écht om innovatie. Er is alle ruimte om te pionieren, om out-of-the-box te denken. Ik ken zowat alle campussen en innovatiecentra in Nederland, maar Brightlands is uniek. Voor ons een ideale partner om te werken aan vernieuwing. Ook omdat vervolgstappen mogelijk zijn. De stap vanuit het lab naar proeffabrieken op de campus is makkelijk te maken en daarbij is de maakindustrie in deze regio sterk. Uiteindelijk moeten onderzoeksprojecten ook weer leiden tot spin-offs en banen. We zien dat onder meer terug in het vorig jaar opgerichte Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg.’

Toekomst

‘We hadden dit jaar willen starten met projecten op de campussen in Maastricht en Venlo, gericht op metabolisme en geconcentreerde voeding’, aldus Menno Smeelen. ‘Door corona zijn die vertraagd, maar we verwachten die snel weer op te pakken.’ Volgens Majoor André Wijnveld is dat geen probleem. ‘Ik kan zo tientallen projecten opnoemen waarmee we aan de slag willen. Bij Defensie kijken we naar de beste voeding voor onze mensen tijdens missies, de beste uitrusting en bescherming tegen hitte en kou, de beste medische zorg. We werken aan ICT, datagebruik, smart services. Op de campussen is kennis en kunde over deze thema’s beschikbaar. Uiteraard moeten we keuzes maken, maar neem van mij aan dat er op korte termijn mooi nieuws te melden is.

Venlo, 25-03-2021

Bron: https://www.brightlands.com/brightlands/nieuws/defensie-intensiveert-samenwerking-met-brightlands

Terug