Headerafbeelding

Best bewaarde geheim van Limburg

Best bewaarde geheim van Limburg
Kloosterdorp Steyl, even ten zuiden van Venlo, is misschien wel een van de best bewaarde geheimen van Limburg. Veel mensen hebben geen idee welke schatten er liggen verborgen achter de oude kloostermuren. Hoe jammer is dat, want Steyl is zeker een ontdekkingstocht waard. Rust, bijzonder erfgoed, indrukwekkend groen en een bekoorlijke ligging aan de Maas maken Steyl tot een uniek kloosterdorp dat zijn weerga in Nederland niet kent. Om al dat moois landelijk onder de aandacht te brengen neemt Huub Stapel ons mee op ontdekkingstocht.
Bijgaand filmpje kwam tot stand bij gelegenheid van een digitaal bezoek van leden van de Tweede Kamer aan bijzonder erfgoed in de provincie Limburg op 27 januari en 3 februari.
Terug