Headerafbeelding

Dromen van Venlo als internationale draaischijf

Dromen van Venlo als internationale draaischijf

Venlo is een internationaal knooppunt van goederenvervoer per spoor en wil dat ook worden op het gebied van personenvervoer. Lukt dat, zonder dat de stad een te hoge prijs betaalt?

In 2030 komen als het aan hem ligt niet alleen stoptreinen aan in Venlo, maar ook sneltreinen. Vanaf 2025 gaat al een intercity rijden van Eindhoven, via Venlo, naar Düsseldorf. Door elektrificatie van de Maaslijn neemt de reistijd naar Nijmegen en Roermond vanaf 2024 met minuten af, neemt de betrouwbaarheid toe en zijn de treinen stiller. Het is de opmaat naar een intercity Nijmegen-Maastricht, hoopt de wethouder.

Huiskamer

In het nationaal toekomstplan van het OV wordt gerept van een verbinding tussen Randstad (Den Haag) en Ruhrgebied (Keulen). De NS sluit dan wel de servicebalie in Venlo in 2022, maar is tegelijkertijd van plan het station om te toveren tot een huiskamer, heeft Boom vernomen. De reiziger moet er aangenaam kunnen verblijven, maar ook gemakkelijk de plaats van bestemming kunnen bereiken, bijvoorbeeld via deelauto of -fiets. De betere bereikbaarheid moet Venlo aantrekkelijker maken voor werknemers, studenten en dagjesmensen. De wethouder droomt al van hotels bij het station en een tunnel als ontsluiting naar Venlo-Zuid. De metamorfose van een oud, regionaal station naar een moderne ontvangsthal met de allure van een centraal station is daarentegen wel reëel, meent wethouder Boom. Venlo kan daarbij gebruikmaken van de vooraanstaande positie die het heeft verworven op het gebied van het goederenvervoer.

Emplacement

Zo ligt de stad aan de Brabantroute, die loopt van Rotterdam naar het Ruhrgebied. Het belang van die route neem toe, omdat die ook dient als omleiding van de Betuweroute, die in Duitsland een derde spoor krijgt. Dat betekent dat grote investeringen worden gedaan om de Brabantroute beter en veiliger te maken. Zo worden aanpassingen gedaan aan het rangeeremplacement in Venlo, waarvan ook het personenvervoer gaat profiteren.

Doordat de Betuweroute de komende jaren beperkt gebruikt kan worden, rijden extra veel treinen dwars door Venlo, wat hinder in de vorm van lawaai en trillingen veroorzaakt. In totaal passeren zo’n honderd goederentreinen per dag, deels beladen met gevaarlijke stoffen. Als de Betuweroute klaar is, zal het aantal treinen niet verder dalen dan 55 tot 60 per dag, verwacht wethouder Boom. Om het milieu te sparen, wordt immers meer ingezet op vervoer per trein in plaats van vrachtwagen. Daarbij leidt het succes van Venlo als logistieke hotspot tot een toename van distributiecentra en dus een grotere behoefte aan goederenvervoer, onder meer via de railterminal op Trade Port Noord.

IJzeren Rijn

Ten slotte waart het spook van de IJzeren Rijn nog altijd rond. België en Duitsland willen de spoorverbinding tussen Antwerpen en Ruhrgebied nieuw leven inblazen en hebben een voorkeur voor het traject via Venlo. Dat roept gemengde gevoelens op bij wethouder Boom. Als die verbinding er komt, zal het doorgaand transport ertoe leiden dat het aantal goederentreinen door de stad met een derde toeneemt. Dat heeft enorme gevolgen voor de veiligheid en de leefbaarheid. De gemeente is dan ook een verklaard tegenstander van deze optie.

Aan de andere kant biedt de IJzeren Rijn – als die er komt – ook voordelen voor Venlo: een verdubbeling van het enkelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken en op de Maaslijn naar Roermond. En dat betekent weer dat de intercity Eindhoven- Düsseldorf ook op Duits grondgebied een echte intercity wordt en een sneltrein tussen Venlo en Maastricht binnen handbereik komt.

De kosten van de IJzeren Rijn worden geraamd op 750 miljoen euro en de plannen liggen nog op de tekentafel. Toch is het goed te beseffen dat die vermaledijde IJzeren Rijn intercity’s naar alle windrichtingen mogelijk kan maken.

Bron: https://www.linkedin.com/company/invest-in-venlo/, door Peter Heesen, foto van Stefan Koopmans

Venlo, 23-01-2021

Terug