Headerafbeelding

Binnenstad en bedrijventerreinen

Binnenstad

Voor meer informatie over ondernemen in de binnenstad van Venlo zie de site van www.venloverwelkomt.nl

Bedrijventerreinen

Venlo is de belangrijkste bedrijvenstad van Limburg met het grootste areaal bedrijventerreinen. De negentien terreinen in Groot Venlo hebben allemaal hun eigen kenmerken en voorzieningen en bieden ruimte aan bedrijven van iedere bedrijfscategorie en omvang, tot en met grootschalige warehouses voor logistieke dienstverlening.

De terreinen worden in vier categorieën onderverdeeld, waarbij op een aantal terreinen deelgebieden onderscheiden kunnen worden met verschillende profielen.

 • Werkterreinen (droog en nat)
  Terreinen, zowel droog als nat, waar vestiging van alle soorten bedrijvigheid is toegestaan inclusief milieuhinderlijke bedrijven. Een specifieke categorie van deze terreinen zijn de natte of watergebonden werkterreinen met een laad- en loskade langs vaarwater. (IBIS, 2007).
 • Logistieke terreinen
  Terreinen specifiek bestemd voor transport-, distributie- en groothandelsbedrijven, die voor hun activiteiten nadrukkelijk gebruikmaken van spoorwegen, wegvervoer en binnenvaart. Hieronder vallen ook opslagbedrijven, expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen (IBIS, 2007). 
 • Modern gemengde terrein
  Terreinen met een hindercategorie 2, 3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid en niet behorend tot de terreinen die zijn getypeerd als hoogwaardig bedrijvenpark of distributiepark. Deze terreinen kennen een gevarieerd aanbod aan bedrijvigheid, voornamelijk bestaande uit licht moderne industrie en overige (‘modale’) industrie. In een enkele situatie kan men nog (wat) zwaar milieuhinderlijke industrie of een (klein) aantal transport- en distributiebedrijven aantreffen (IBIS, 2007).
 • Hoogwaardige terreinen
  Specifiek bestemd voor bedrijven met hoogwaardige productie- en/of R&D-activiteiten, onder andere in de elektrotechniek, instrumenten- en optische industrie en IT. Bedrijven in overige sectoren kunnen zich ook op deze terreinen vestigen, maar mogen niet beeldbepalend voor het terrein zijn (IBIS, 2007).

Meer informatie over de terreinen en panden die de gemeente Venlo aanbiedt, is te vinden op de website VenloVerkoopt.nl.

VenloVerkoopt.nl

Bedrijven Investerings Zone – BIZ

Via de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) leveren alle ondernemingen die op één van de negentien bedrijventerreinen in de gemeente Venlo zijn gevestigd een bijdrage aan Ondernemend Venlo.

Met die bijdragen worden activiteiten bekostigd die zijn gericht op het bevorderen van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte van de BIZ. Denk daarbij aan camerabewaking, het aanpakken van zwerfvuil, gladheidbestrijding en veiligheidscertificaten.

De BIZ heeft tevens de aanstelling van een parkmanager mogelijk gemaakt:

Lidy Rutten
06-22029721
info@parkmanagementvenlo.nl

Greenport Venlo

Greenport Venlo bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus en wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. In totaal gaat het om circa 400 hectare nieuwe bedrijventerreinen, in combinatie met het ontwikkelen en versterken van 400 hectare natuurgebied. Het achterland van Greenport Venlo omvat tientallen miljoenen consumenten in zowel Nederland als Duitsland.

De bedrijventerreinen van Greenport Venlo bieden plaats aan met name de maakindustrie, grootschalige logistiek, handel en agribusiness. Daarnaast ontwikkelt Greenport Venlo grote tuinbouwconcentratiegebieden.

Meer informatie over Greenport Venlo

Brightlands Campus

De vier Brightlands campussen in Limburg zijn een broedplek voor innovatie. Het zijn open omgevingen waar grote en kleine bedrijven, startups, onderzoekers en studenten intensief samenwerken om op hun specifieke terrein doorbraken te realiseren.

Op Brightlands Campus Greenport Venlo ligt het accent op innovaties op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy. Doel daarvan is om landbouw- en voedselproducten gezonder en veiliger te maken en het maximale uit onze voeding te halen. Tevens vinden er cross-overs plaats met de maakindustrie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en de andere drie Brightlands campussen.

Meer informatie over Brightlands Campus

Informatie over BL.INC

BL.INC is de startup accelerator voor ondernemers die willen innoveren op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming of bio-circular economy. Door deel te nemen aan BL.INC vergroot je de kans op succes en versnel je de groei van jouw bedrijf. Bovendien kun je gebruik maken van de innovatieve agri food community op Brightlands Campus Greenport Venlo.

Wil jij ondernemen in agri food? Wil je jouw eigen bedrijf opzetten en lanceren óf de groei van je startup, spin-off of scale-up versnellen? Meld je dan aan voor BL.INC

Meer informatie over BL.INC