Headerafbeelding

C2C ExpoLAB

Kennis van de wieg en de wieg

Om het Cradle to Cradle gedachtegoed uit te dragen en in de praktijk te brengen, is het C2C ExpoLAB in het leven geroepen. Het heeft als belangrijke doelstelling om de ideeën van een innovatieve, circulaire economie in alle lagen en sectoren van de samenleving te laten landen, niet in de laatste plaats bij bedrijfsleven en onderwijs.

Het C2C ExpoLAB wil inspireren en verleiden, maar ook ontzorgen. Ondernemers kunnen in hun plannen worden ondersteund, door het C2C ExpoLAB zelf of door partijen uit het grote netwerk van het lab. De regio kent inmiddels al een aantal succesvolle toepassingen van Cradle to Cradle.

C2C Expolab

Kazernestraat 17
5928 NL Venlo
Tel. +31 (0) 77 396 8007

Een circulair stadskantoor

Practice what you preach!

De gemeente Venlo spant zich in om de principes van Cradle to Cradle in Venlo te verankeren. Het is dus logisch dat ze ook zijn toegepast bij de bouw van het nieuwe stadskantoor. Het resultaat is een gezond, toekomstbestendig en in energie zelfvoorzienend gebouw. Het heeft een onder andere een zonneschoorsteen die voor natuurlijke ventilatie zorgt en een groene gevel die binnen, maar ook buiten het gebouw de luchtkwaliteit verbetert. Alle materialen die in het gebouw zijn verwerkt zijn getoetst op toxiciteit. Verder is het gebouw een materialenbank. Alles kan opnieuw en hoogwaardig worden gebruikt.